Vesico-Ureterale Reflux (VUR)

VUR is een afwijking waarbij de urine tijdens het plassen niet alleen door de plasbuis het lichaam verlaat, maar ook wordt teruggestuwd in een of beide urineleiders naar de nieren. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Wanneer de overgang van de urineleider naar de blaas niet goed is aangelegd, wordt de urineleider bij het samentrekken van de blaas niet goed afgesloten, maar blijft open staan. De urine gaat dan weer terug naar de nier. Ook kan door disfunctioneren van kleppen in de plasbuis of door een probleem met de spierfunctie van de blaas de druk in de blaas zo hoog worden dat de urine terugstroomt. Doordat bij VUR urine achterblijft in de urinewegen is de kans op urineweginfecties verhoogd.