Tijdens de familiedag op 20 september jl. was er naast de interessante presentatie van Professor Dr. Feitz ook veel ruimte ingeruimd om kennis met elkaar uit te wisselen. In de sessie over de vergoedingen van continentiematerialen was het duidelijk dat verschillende verzekeraars er een ander beleid op na houden. Een houvast in de gesprekken met de verzekeraars is de informatie op de site van Zorginstituut Nederland, waar goed vermeld staat welke verzorgingsmiddelen in het basispakket zitten.
Klik voor meer info op: http://bit.ly/1PLg80F.

Bij de keuze van een zorgverzekeraar moet er dus altijd goed opgelet worden welke vergoedingen er worden gegeven. Omdat er op dit moment veel veranderingen van overheidswege plaatsvinden is het altijd goed om nogmaals te checken of je wel goed verzekerd bent. Let daar dus ook op als je eventueel overweegt om aan het eind van het jaar over te stappen.
Meer informatie hierover kan je vinden op de site van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie: http://bit.ly/1KNZVn2